การรับเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2000 บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมุ่น เรื่องการรับเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2000 บาท โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมารับเงินได้ที่โรงเรียนฯ นักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวันอังคารที่ 7 กันยนยน 2564 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับวันพุธที่ 8 กันยนยน 2564

การดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นได้เข้าร่วม สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

เด็กหญิงสุจิรา ศรีบุญ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจัดหวัดเลย ตามโครงการ"เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย"

นายพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการฯ ได้นำเด็กหญิงสุจิรา ศรีบุญ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจัดหวัดเลย ตามโครงการ"เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

หจก เจริญศรีฟินิชชิ่ง มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จำนวน 72 ชุด

หจก เจริญศรีฟินิชชิ่ง มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น จำนวน 72 ชุด เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและทางบ้านมีฐานะยากจน

ร่วมด้วยช่วยกัน วาดภาพตามผนังอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

นายพิฆเนศ พาคำ ผู้อำนวยการฯ และคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ร่วมด้วยช่วยกัน วาดภาพตามผนังอาคารเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจในการเรียนและเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค และจังหวัดนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นและคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค และจังหวัดนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting)

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประจำปีการศึกษา 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวน 4 คน มีการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเข้มข้นและดุเดือด

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายนนั้น ขอปรับเปลี่ยน ให้เปิดภาคเรียนที่ 1-2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

จากประกาศของ สพป.เลย เขต 3 ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายนนั้น ขอปรับเปลี่ยน ให้เปิดภาคเรียนที่ 1-2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอให้นักเรียนที่เดินทางมาไปจังหวัดอื่น แล้วกลับมาภูมิลำเนาเดิมของตน กักตัว เฝ้าระวังและสังเกตุอากาาร 14 วัน

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ขอให้นักเรียนที่เดินทางมาไปจังหวัดอื่น แล้วกลับมาภูมิลำเนาเดิมของตน กักตัว เฝ้าระวังและสังเกตุอากาาร 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดยนายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นางอรทัย ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนุ่น และ นางสาวสุพัตรา สิงสถิตย์ ศึกษานิเทศก์

"ครูตั้น"เตรียมส่งจดหมายแจ้งรร.เปิดฟรีให้เด็กเห็นต่างได้

รมว.ศึกษาธิการ เผย นายกฯ เข้าใจปัญหานักเรียนแสดงความเห็นต่างทางการเมือง เตือนอย่าให้ปัญหาบานปลายจนกระทบเศรษฐกิจประเทศ พร้อม มอบสพฐ.จัดทำจดหมายแจ้งสถานศึกษาทั่วประเทศ เปิดฟรี ให้เด็กแสดงความเห็นต่างได้หลากหลายมิติ

นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กพฐ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่องการลดการสอบและการปรับการสอบวัดและประเมินผลต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

"ณัฏฐพล"ลุยตรวจโรงเรียนทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.เวลา 08.00 น.ที่โรงเรียนสตรีวิทยา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงเรียนการทดลองเปิดเรียน 100% เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ได้เห็นหลายเรื่องที่สะท้อนการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งก็มีบางเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข

"วีระ" ถกติดตามการศึกษาปีงบ63

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. โรงแรมญันนะตีย์ จ.สงขลา ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผลและชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล และระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”