โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ,
หมู่ที่ 5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

เขียนโดย Super User

นายพิฆเนศ  พาคำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4456012

หมวด: