ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

นายพิฆเนศ พาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น